SUBVENCIÓ ATORGADA PER DIPSALUT PEL MANTENIMENT DEL CONSULTORI LOCAL (SAC)

Dipsalut, mitjançant la resolució de 19 de juliol de 2021, ha aprovat els imports assignats per al manteniment de les despeses ordinàries dels consultoris locals (SAC), atorgant a l’Ajuntament de Sant Joan de Mollet una subvenció de 3.742,64€ €.