APROVACIÓ PES 2023-27

S’ha aprovat definitivament el PES pel periode de 2023-27. Trobareu tota la informació al següent enllaç: 49085241-c5da-42fb-ae1b-149a461880c1 (ddgi.cat)

Subvenció franges perimetrals protecció d’incendis

La Diputació de Girona, a través del seu Departament de Medi Ambient, a concedit a l’Ajuntament de Sant Joan de Mollet una subvenció de 692,42 € per poder fer front al manteniment de la franja perimetral de prevenció d’incendis de la Terranella.  

SUBVENCIÓ DIPSALUT Pt 10

L’Organnisme de Salut Pública de la Diputació de Girona, ha resolt concedir a l’Ajuntament de Sant Joan de Mollet una subvenció de 7.250,66 € en concepte de finançament d’una part de les despeses derivades de les actuacions per a la lluita i control integrat de les plagues urbanes durant els anys 2022 i 2023.

SUBVENCIONS DIPSALUT

La Diputació de Girona a través de la seu de Dipsalut, ha concedit a l’Ajuntament de Sant Joan de Mollet una subvenció per inversions en el consultori local per import de 1.757,90 €. Així mateix, ha donat una subvenció de 4.272,45 €, corresponent al programa SACI 2023-24, per a finançar les despeses ordinàries d’aquest consultori.

Subvenció SACI Dipsalut

La Diputació de Girona a través de Dipsalut, a atorgat una subvenció de 773.36 € a l’Ajuntament de Sant Joan de Mollet en concepte d’inversions al Consultori Municipal per l’any 2023.

Fons econòmic extraordinari any 2022

La Junta de Govern de la Diputació de Girona, en data 5 de juliol de 2022, ha acordat concedir a l’Ajuntament de Sant Joan de Mollet 21.707,40 € per a despeses d’inversió en els condicionaments dels accessos al Camí Reial.

Fons de Cooperació Econòmica i Cultural 2023

La Diputació de Girona, per acord de data 13 d’abril de 2023, ha resolt concedir mitjançant el Fons de Cooperació Econòmica i Cultural 2023, a l’Ajuntament de Sant Joan de Mollet les següents subvencions

Fons econòmic extraordinari any 2023

La Junta de Govern de la Diputació de Girona, en data 9 de maig de 2023, ha acordat concedir a l’Ajuntament de Sant Joan de Mollet 21.707,40 € per a despeses d’inversió en els condicionaments dels accessos al Camí Reial.

SUBVENCIO CONVOCATORIA EUROPA LOCAL 2022

La Diputació de Girona, per acord de la Junta de Govern del dia 4 d’octubre de 2022, ha concedit a l’Ajuntament de Sant Joan de Mollet la quantitat de 5.000€, per fer front a les despeses de redacció del projecte DUUS 5000, finançat per la Unió Europea.

1 2 3 4