CONCESSIÓ SUBVENCIÓ DIPSALUT Pt14 – 2021

La Presidència de Dipsalut, el 15 d’octubre de 2021, va decretar la concessió de la subvenció per al finançament de l’assessorament i suport tècnic a les polítiques municipals de protecció de la salut, per la reforma de les instal·lacions al pavelló poliesportiu, per reduir el risc de transmissió de legionel.la, per un import de quinze […]

CONCESSIÓ SUBVENCIÓ DIPSALUT PT10 2021

La Presidència de Dipsalut, el 23 de febrer de 2021, va aprovar inicialment la convocatòria de subvencions del programa de suport econòmic a les actuacions per a la lluita i control de les plagues PT10, per a l’any 2021. L’Organisme de Salut Pública de la Diputació de Girona, per acord del Consell Rector, en data […]

Subvencions 2021

Subvencions 2021 Subvencions de la Diputació de Girona La Diputació de Girona, en el marc del Fons de Cooperació Econòmica i Cultural 2021, ha aprovat la concessió de les següents subvencions a l’Ajuntament de la Sant Joan de Mollet: Despeses corrents i inversions:                 34.633,25 € Actuacions en camins:  […]

SUBVENCIO PER DESPESES D’INVERSIÓ AL CONSULTORI LOCAL

La Diputació de Girona, a través de Dipsalut (Organisme Autònom de Salut Pública), ha atorgat a l’Ajuntament de Sant Joan de Mollet una subvenció de 558,63 € per a la compra d’una llitera hidràulica eco-postural per al dispensari municipal.

IdCat mòbil

idcat+mobil+infografia+v.3   La situació de la pandèmia per COVID-19 ha accelerat la necessitat que els tràmits dels ciutadans amb qualsevol administració pública es tramiti de forma electrònica, i això requereix d’un sistema d’identificació íntegre i veraç del ciutadà del document, sol·licitud, inscripció o altre tràmit en el qual hi  tingui interès. A Catalunya disposem, a […]

1 2 3