SUBVENCIÓ DIPSALUT Pt 10

L’Organnisme de Salut Pública de la Diputació de Girona, ha resolt concedir a l’Ajuntament de Sant Joan de Mollet una subvenció de 7.250,66 € en concepte de finançament d’una part de les despeses derivades de les actuacions per a la lluita i control integrat de les plagues urbanes durant els anys 2022 i 2023.