SUBVENCIO CONVOCATORIA EUROPA LOCAL 2022

La Diputació de Girona, per acord de la Junta de Govern del dia 4 d’octubre de 2022, ha concedit a l’Ajuntament de Sant Joan de Mollet la quantitat de 5.000€, per fer front a les despeses de redacció del projecte DUUS 5000, finançat per la Unió Europea.