Fons de Cooperació Econòmica i Cultural 2023

La Diputació de Girona, per acord de data 13 d’abril de 2023, ha resolt concedir mitjançant el Fons de Cooperació Econòmica i Cultural 2023, a l’Ajuntament de Sant Joan de Mollet les següents subvencions:

  • Inversió: Millora Camí Reial: 34.633,25 €
  • Despeses culturals: 6.111,75 €
  • Noves tecnologies: 760,30 €
  • Fons camins: 900,00 €

Fent un total de 42.405,30 €