Factura electrònica i codis DIR3


Codis DIR3 de l’ens

Códi oficina comptable: L01171680
Oficina comptable: Ajuntament de Sant Joan de Mollet
Codi unitat tramitadora: L01171680
Unitat tramitadora: Ajuntament de Sant Joan de Mollet
Codi òrgan gestor: L01171680
Òrgan gestor: Ajuntament de Sant Joan de Mollet