Program Temps x Cures

El programa Temps x Cures és una política pública que pretén impulsar la prestació de serveis de cura puntual per a nenes i nenes de 0 a 16 anys a tot el territori català. Temps x cures proporciona finançament i acompanyament als ens locals per al reforç i l’ampliació de serveis ja existents o la creació de nous serveis de cura infantil de proximitat.

El Departament d’Igualtat i Feminismes, en data 23 de desembre de 2022, ha resolt atorgar 208.337,75 € al Consell Comarcal del Gironès, dels quals 1.484,40 € han estat assignats a l’Ajunatment de Sant Joan de Mollet pel finançament d’activitats ja existents en aquest àmbit.

Per més informació, cliqueu aquí.