Planejament urbanístic

Aprovació inicial de la modificació de les Normes Subsidiàries de Planejament de Sant Joan de Mollet al sector la TERRANELLA


Normes Subsidiàries de Planejament de Sant Joan de Mollet

Plànols:


Modificació de les Normes Subsidiàries de Planejament de Sant Joan de Mollet a l’àmbit ACONDA


Modificació de les Normes Subsidiàries de Planejament de Sant Joan de Mollet al sector SAU-3 


Aprovació definitiva del Pla Parcial Urbanístic del sector SAU-3