Planejament urbanísitc

Aprovació inicial de la modificació de les Normes Subsidiàries de Planejament de Sant Joan de Mollet al sector la TERRANELLA

– Normes Subsidiàries de Planejament de Sant Joan de Mollet

Plànols:

– Modificació de les Normes Subsidiàries de Planejament de Sant Joan de Mollet a l’àmbit ACONDA

Aprovació definitiva de la modificació puntual de les Normes subsidiàries de planejament a la Unitat Aconda de Sant Joan de Mollet (DOGC núm. 6759, 27-11-2014) pdf

– Modificació de les Normes Subsidiàries de Planejament de Sant Joan de Mollet al sector SAU-3 

Aprovació definitiva la modificació puntual de les Normes subsidiàries de planejament al sector SAU-3 de Sant Joan de Mollet (DOGC núm. 6759, 27-11-2014) pdf

– Aprovació definitiva del Pla Parcial Urbanístic del sector SAU-3