Codi Conducta Alts Càrrecs

A la sessió de Ple de 31 de març 2021 es va aprovar inicialment per unanimitat el Codi de Conducta dels alts càrrecs de l’Ajuntament, que podeu llegir a continuació.

El document aprovat inicialment està exposat al públic fins al 6 de maig perquè qualsevol persona interessada pugui presentar al·legacions, abans que quedi aprovat definitivament.

Amb l’aprovació d’aquest document, l’Ajuntament compleix amb el que disposa l’article 55.3 de la Llei 19/2014 de Transparència, accés a la informació pública i bon govern.