Alcaldia

Ramon Costa i Palomeras

Alcalde de Sant Joan de Mollet

 • Compet√®ncies de l'Alcalde
  • Representar l‚Äôajuntament.
  • Dirigir el Govern i l‚ÄôAdministraci√≥ Municipals.
  • Convocar i presidir les sessions del ple, de la Comissi√≥ de Govern i de qualsevol altre √≤rgan municipal.
  • Dirigir, inspeccionar i impulsar els serveis i les obres municipals.
  • Publicar, executar i fer complir els acords municipals.
  • Dictar bans i vetllar perqu√® es compleixin.
  • Autoritzar, disposar despeses i recon√®ixer obligacions en els l√≠mits de la seva compet√®ncia, ordenar pagaments i retre comptes.
  • Exercir la direcci√≥ superior de tot el personal de la corporaci√≥.
  • Exercir la direcci√≥ superior de la policia municipal, i tamb√© nomenar i sancionar els funcionaris que porten armes.
  • Exercir accions judicials i administratives en cas d‚Äôurg√®ncia.
  • Adoptar personalment i sota la seva responsabilitat, en el cas de cat√†strofe o d‚Äôinfortunis p√ļblics o de greu perill d‚Äôaquests, les mesures necess√†ries i adequades, i donar-ne compte immediat al ple.
  • Sancionar les faltes de desobedi√®ncia a la seva autoritat o les infraccions de les ordenances municipals, llevat dels casos en qu√® la facultat s‚Äôatribueixi a altres √≤rgans.
  • Contractar obres i serveis, sempre que llur quantia no excedeixi el cinc per cent dels recursos ordinaris del seu pressupost ni el cinquanta per cent del l√≠mit general aplicable a la contractaci√≥ directa, d‚Äôacord amb el procediment legal establert.
  • Concedir llic√®ncies, quan aix√≠ ho disposin les ordenances.
  • Les altres atribucions que expressament li atribueixen les lleis i les que la legislaci√≥ assigna al municipi i no atribueix a altres √≤rgans municipals.
  • Nomenar els tinents d‚Äôalcalde.