Organismes oficials

DIPUTACIÓ DE GIRONA

www.ddgi.cat
Tel. 972 185 000

CONSELL COMARCAL DEL GIRONÈS

www.girones.cat
Tel. 972 213 262

GENERALITAT DE CATALUNYA

www.gencat.net
Tel. 012

HISENDA (delegació Girona)

www.minhap.es
Tel. 972 210 066

AEAT – Agència Estatal d’Administració Tributària (Delegació Girona)

www.aeat.es
Tel. 972 588 100

SEGURETAT SOCIAL (Tresoreria General – Administració núm.1 Girona)

www.seg-social.es
Tel. 972 409 100

TRÀNSIT (Prefectura Provincial de Girona)

www.dgt.es
Tel. 972 202 950

JUTJATS DE GIRONA (atenció al ciutadà)

justicia.gencat.cat
Tel. 972 181 700

CADASTRE (Gerència Territorial a Girona)

www.catastro.minhap.es
Tel. 972 225 050

CAMBRA DE COMERÇ, INDÚSTRIA I NAVEGACIÓ DE GIRONA

www.cambragirona.cat
Tel. 972 418 500

CORREUS

www.correos.es
Tel. 900 506 070

XALOC (Xarxa Local de Tributs)

www.xalocgirona.cat
Tel. 872 081 791