Situació geogràfica

Distàncies quilomètriques des de Sant Joan de Mollet fins a:

Població

Flaçà

Girona

Barcelona

Tarragona

Lleida

Distància

1,6 Km

24,8 Km

113,5 Km

204 Km

247,7 Km