Les fonts

Al costat del pou públic, inaugurat el 1976, hi ha una font que lliura les mateixes aigües que nodreixen el pou, i que data de 1885. Aquesta font està decorada amb rajoles de colors amb escenes de la vida al camp i també, amb una rosa dels vents, i al mateix costat s’hi conserva encara un antic abeurador de cavalls.

Altres fonts concorregudes i tal vegada, un xic oblidades, són la font de Moradell i la font d’en Tou. La font de Moradell est troba de fet al terme municipal de Sant Martí Vell, però queda més a prop del nucli de Mollet, i això l’ha fet molt freqüentada pels molletencs.