Cases d’arquitectura i passat il·lustre

Encarada al carrer de l’Om hi trobarem en primer lloc can Masó, precisament la casa pairal d’aquella família que finançà l’església nova en gran manera. Tot i quedar avui inclosa al nucli de la població, can Masó conserva l’estructura típica de la masia catalana: sostre a dues aigües, tres pisos i tres cossos de construcció. A can Masó s’hi conserva en perfecte estat el trull d’oli, fabricat a la segona meitat del segle XIX, així com la porta antiga de l’església parroquial.

A can Martí hi podem reconèixer l’estructura típica de la masia catalana. Cal fer referència a l’edat de l’edifici, que data de 1740.

Un altre edifici remarcable és la casa coneguda com la Torre, la qual havia estat propietat dels comtes de Bell-lloch. L’origen noble d’aquesta construcció el resseguim també a les edres, amb una galeria d’arcades al pis superior i amb una torre de base quadrangular que dona nom popular i identifica aquesta casa entre les altres.

Altres cases amb història de Mollet són can Galceran, segons diuen una de les més antigues del poble; can Jeronim al carrer de Barbanza, que també data del segle XVII; cal Fuster o cal Teixidor.

També mereix atenció ca l’Arpa, en un principi una casa oberta a peu del camí reial, i a conseqüència de la seva dedicació a hostal i posta de cavalleries antiga, ampliada fins a la carretera nova des de l’obertura d’aquesta.

El trull de Can Masó