Personatges il·lustres

De la mateixa manera que no podem personalitzar en cap personatge concret, sí es pot dir que a Sant Joan de Mollet es troba molta gent que amb el seu treball, el seu caràcter, la seva forma d’ésser, han omplert diferents etapes de la vida local per la qual cosa el seu record perdura encara en la memòria popular formant part de la tradició oral que passa de pares a fills.